Kurzy 
Mgr. Ingrid Jančiarová 2.roč.
Energia (4. roč.)
Jaruška - ENERGIA (3.roč.)
Jaruška-Vzduch 3.roč.Tento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
Jaruška - voda 3.ročníkTento kurz povoľuje vstup hosťujúcich používateľov
Jaruška-Ľudské telo 3.roč.
Vladárová
Jahodníková
Jaruška-ovocie a zelenina
Mgr. Ingrid Jančiarová 1.ročník
kuníková