Courses 
Geografia 8 II.
Geografia 8 I.
Východná Európa 7
Juhovýchodná Európa 7
Južná Európa 7
Severná Európa 7
Západná Európa 7
Stredná Európa 7
Geografia 7 I.
Ázia 6 II.
Afrika 6 I.
Geografia 6
IPV Energia II. stupeň
Amerika 9 II.
Geografické súradnice a Planéta Zem 9
Austrália 9 I.
Polárne oblasti Zeme 9 I.
Tichý oceán/Pacifik/ a Oceánia 9 I.