Course categories

I. stupeň 
 Informatika 3. roč.

Matematika 
 Mgr. Ingrid Jančiarová 2. ročník
 Katka Müllerová 1. roč.
 Mgr. Ingrid Jančiarová 1. roč.Summary
 Jaruška-Násobilka do 20 (3.roč.)
 stankaSummary
 Katka Müllerová

Slovenský jazyk 
 Mgr. Ingrid Jančiarová 2. ročník
 Katka Müllerová 1. roč.
 Jaruška-Vizitka (sloh, 3.roč.)
 Vladárová
 Jaruška-Vybrané slová pre 3.ročník
 Jaruška-Abeceda 3.ročníkThis course allows guest users to enter
 Jahodníková
 Mgr. Ingrid Jančiarová 1. ročník
 kuníková
 Katka Müllerová

Anglický jazyk 
 Mgr. Ingrid jančiarová 2. roč.
 Paxnerova_welcome 4.roč.
 Vladárová
 Vladárová
 Mgr. Ingrid Jančiarová
 Bauerova
 Bauerova2
 Bauerova

Prírodoveda 
 Mgr. Ingrid Jančiarová 2.roč.
 Energia (4. roč.)
 Jaruška - ENERGIA (3.roč.)
 Jaruška-Vzduch 3.roč.This course allows guest users to enter
 Jaruška - voda 3.ročníkThis course allows guest users to enter
 Jaruška-Ľudské telo 3.roč.
 Vladárová
 Jahodníková
 Jaruška-ovocie a zelenina
 Mgr. Ingrid Jančiarová 1.ročník
 kuníková

Vlastiveda 
 Mgr. Ingrid Jančiarová 2.roč.
 VladárováSummary
 VladarovaSummary
 Jahodníková
 Kuníková
 Katka Müllerová

Výtvarná výchova 
 Katka

Telesná výchova 
 Katka Müllerová

Informatika 
 Informatika 2. roč.
 Jaruška - skicár (3.roč.)
 Kuníková
 Katka Müllerová

Hudobná výchova 
 Katka Müllerová

Etická výchova 
 Katka Müllerová

Náboženská výchova 
II. stupeň 
 Matematika 8.roč.Summary
 Jadrová energiaSummary

Slovenský jazyk 
 Bátovská 7
 Balajová 6
 Bátovská 6
 Bátovská 9
 Bátovská 8
 Stanislava Kuníkova
 Helena Bátovská
 Zdena Balajová

Nemecký jazyk 
 Wien

Anglický jazyk 
 Eva Fusková
 Paxnerova 2
 Projektové vyučovanieSummary
 Kiselová - Energy and Power Plants
 Kiselová - Global climate change
 Paxnerová 4
 Paxnerová 3
 Kiselova
 Paxnerová 1
 Bauerova

Matematika 
 Kmeťová 8Summary
 Matematika 8
 Straková
 matematika KmeťováSummary
 matematika Kmeťová
 Ochodková

Fyzika 
 Rozklad svetla
 Jadrová energiaSummary
 Transformátory
 Obnoviteľné zdroje energie
 Oko
 Šošovky
 Zrkadlá
 Skupenstvá látok
 Zdroje elektrického napätia
 Rezistory
 Spaľovacie motory
 Základné druhy energie
 Hlasivky a ucho
 Vývoj predstáv o vesmíre
 Zatmenie Slnka a Mesiaca
 Galaxie
 Slnečná sústava

Chémia 
 Energia
 Energia

Geografia 
 Geografia 8 II.
 Geografia 8 I.
 Východná Európa 7
 Juhovýchodná Európa 7
 Južná Európa 7
 Severná Európa 7
 Západná Európa 7
 Stredná Európa 7
 Geografia 7 I.
 Ázia 6 II.
 Afrika 6 I.
 Geografia 6
 IPV Energia II. stupeň
 Amerika 9 II.
 Geografické súradnice a Planéta Zem 9
 Austrália 9 I.
 Polárne oblasti Zeme 9 I.
 Tichý oceán/Pacifik/ a Oceánia 9 I.

Biológia 
 Biológia_8
 Biológia_7
 Biológia 6
 Straková - energia
 Projektové vyučovanie Energia
 8.ročník
 5.ročník
 Minerály a horniny
 Krasové procesy
 Sopečná činnosť
 Lúčne a poľné cicavce
 Obilniny a krmoviny
 Vodné cicavce
 Brehové rastliny
 Lesné bezstavovce
 Lesné huby
 Lesné nekvitnúce byliny
 Význam lesa
 Ako žije les
 Usadené horniny
 Stavba Zeme
 Zem v Slnečnej sústave 101

Dejepis 
 Dejepis 8
 Dejepis 9
 Dejepis VII.Summary
 Dejepis 6Summary
 Dejepis 7
 Dejepis 5

Telesná výchova 
 Biológia 7

Výtvarná výchova 
 gotika

Hudobná výchova 
 Hudobná výchova 6
 Bauerova

Občianska výchova 

Etická výchova 

Náboženská výchova 

Informatika 
 Jaruška-Vianoce
 Paxnerová